thorup-strand.dk

denmark

 

30 års krigen og Thorup Strand

Thorup Strand har været genstand for en episode i danmarkshistorien. Fra 1618 til 1648 raserede 30-årskrigen i Europa. Det var en religionskrig mellem katolikker og protestanter. Danmarks del i 30 årskrigen blev kaldt kejserkrigen.

I slaget ved Lutter am Barenberge den 17. august 1626 blev Christian 4.'s hær slået af den kejserlige general Tillys katolske hær og Christian 4. var nu på fuld tilbagetog til Danmark med kun ca. 30 ryttere.

Han havde mistet over 5000 lejesoldater og ryttere på kun en dag.
I 1627 rykkede en tysk hær op i Jylland og gjorde store ødelæggelser på de jyske byer og landsbyer rundt i Jylland.

 

General Albrecht von Wallenstein

 

Kong Christian den  4. havde forgæves søgt at komme protestanterne til hjælp nede i Tyskland, hvilket medførte at general Wallensteins tropper trængte op i Jylland og jagede en dansk hærafdeling foran sig, som havde Kong Christian den  4's søn  Prins Christian som leder for en dansk hvervet hærstyrke.

 Da de kom til Thisted var prins Christian syg og lidende; han havde, som han selv påstod, fået en kugle i benet, men det hedder sig i Thy, at Prinsen reelt faldt af vognen lidt vest for Byen ved indkørslen til Dragsbækvej og brækkede sit ene Ben.

Prinsen var i høj grad forfalden til stærke drikke og det kan antages at han af  fuldskab er faldet af vognen. Den efterfølgende danske hærstyrke bestod af ca. 2000 Mand, bestod for hovedsagelig af hvervede tyskere, der optrådte som en ren røverbande bl.a. i Thy. Prinsen blev dog ikke mange dage i Thisted, thi de kejserlige Tropper var i hælene på ham og hans hær.

 

Prinsen, der var på vej til Ålborg, måtte søge ud til havet for at undgå fangenskab. Ved Thorup Strand skal han være kommen ombord på en Skude og slap så over til Norge.

Ca. det sted ved Thorup Strand hvor Prins Christian flygtede i skib til Norge!

 

De kejserlige tropper af general Wallensteins hær, der kom til landet nord for Limfjorden, var under Kommando af en Oberstløjtnant Hatzfeld og blev
nu i slutningen af Året 1627 indkvarterede i Thy og Vendsyssel, hvilket betød at landsdelene led meget i den efterfølgende tid.

 

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten