thorup-strand.dk

denmark

 

 

 

Niels Andersen Kiib, der benævnes "velfornemme mand" var ejer af Klim Nørgaard med Hartkorn 6 Tdr. 7 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. og Skovens Gaard i Klim med  3 Tdr. 7 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb.Han havde desuden Part i Nørgaard i Bejstrup
med Hartkorn 9 Tdr. 2 Skp. 0 Fjd. 1 Alb. , 6 huse i Bejstrup, 1 Gaard i Manstrup i Bejstrup Sogn, Vestergaard i Klim, 10 huse i Klim, Klitgaard i Klim, Huset Hjortholm i Klim. Gaarden Røge i V. Torup samt Huset Rykind i Vust.

I 1710 boede Niels Andersen Kiib i Klim By og holdt da ifølge mandtal til ekstraskat 2 karle og 1 pige.

I 1714 byggede han et hus ved Torup Strand og siges at bebo dette hus, som var blevet opført på en grund tilhørende 3. Rytterregiment, men forholdet er utvivlsomt det, at han boede både i Klim Nørgaard og ved Thorup Strand, nemlig sidstnævnte sted om sommeren, når hans skudehandel foregik stærkest.

 I 1725 var Niels Andersen Kiib indblandet i en strandingssag, idet han sammen med skudehandler Peder Clemmensen i V. Torup for en ringe pris af en hollandsk skipper havde købt en strandet kornladning.

 Antagelig var nogle af bjergerne blevet misundelige, og der blev nedsat en kommission til undersøgelse af forholdene.

Sagen endte efter 1 3/4 års rettergang med, at tolderen Ulrik Zitcher i Thisted blev fradømt sit embede for mislighed med fortolkningen af det bjergede, hvorimod der ikke blev rejst tiltale mod de andre.

Efter Niels Andersen Kiibs død fortsatte Else Pedersdatter skudehandelen, formodentlig ved hjælp af sønnen.

Omkring 1735 solgte hun sin skude " Else Marie" som hun havde brugt til fart fra Torup Strand i ca. 7 år til Søren Møller i Klim, som sejlede med den fra Torup Strand.

Kilde: Slægtsbog for efterkommere efter Lars Christian Thomsen Klit

 

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten