thorup-strand.dk

denmark

 

Signalmast ved Thorup Strand

Signalmasten ved Thorup Strand blev første gang rejst på initiativ af rigger Kresten Sand Kristensen, der kom hjem fra New York i 1919 og som slog sig ned på Strandgården i Thorup Strand.

 

I 1920 drev der 3 master ind på stranden og disse master blev købt af fiskeriforeningen, hvoraf den ene blev rejst som signalmast i 1921.

Vejr og vind samt skibsradioen udbredelse medførte at masten senere blev nedtaget.

 

En række initiativrige fiskere fra Thorupstrand med den tidligere fisker og hvalfanger i spidsen Johan Kristensen Havvejen 2 - i øvrigt brorsøn til ovennævnte Kresten Sand Kristensen har istandsat og genetableret dette smukke og praktiske søfartshistorie.

Under samtale med Johan Kristensen i 1985 oplyses, at masten fungerede på den meget praktiske måde, når havet kom i oprør hejstes den første kurv, som tegn på at havet brød på første revle og anden kurv, når det brød på anden revle. når tredje kurv blev hejst kom redningsbåden frem for at være klar til at gå ud efter fiskere, som ikke var kommet i land.

Signalmasten ved Thorup Strand  i februar 2001. Foto Lars Bjørnsten

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten