thorup-strand.dk

denmark

 

Redningsstationen Thorup Strand fra 1857-2005

 

 

Bygninger:

Stationen blev oprettet i året 1857, og samme år ankom et fra England indforskrevet Raketapparat.


Bådhuset opførtes samme år af T Erslev for 455.RD.

I 1887 opførtes et nyt bådhus, det var rørtækket og byggedes af Stein, Viborg, for 1680. Kr. I 1889 anbragtes lynafleder på huset af Gredsted for 200.Kr.


Bådhuset blev i 1902 omtækket med skifer af J M Dalgaard, Lemvig. I 1929 blev det efterset og istandsat af A Tversted, Skagen. Der svaredes ingen grundleje

 

 

Den gamle redningsstation i Thorup Strand bygget i 1902, dog med bl.a. nyt tag.


Et helt nyt stationshus blev bygget på kystsiden i 1966. Dette blev nedlagt og et nyt opført i 2005.

Den gamle station der før anvendtes til garage er nu overtaget af Kommunen

Stationen fra 1966 nedlægges nu her i 2005, hvad der skal ske med den vides endnu ikke.

Redningsbåde:


I 1857 modtoges en i København bygget redningsbåd. Båden var RRB.23
I maj 1888 ankom en ny redningsbåd, RRB.65. Den gamle båd førtes i september 1889 til Rødhus.

I 1935blev den ved stationen værende roredningsbåd, RRB.65, kasseret og erstattet af RRB.76 der blev overført fra station Thyborøn.
I 1964 da man får MRB.12 fra Gedser bliver roredningsbåden strøget af fartøjsfortegnelsen. MRB.12 er ved stationen frem til 1970.
Stationen har haft en hel del forskellige MRB gennem tiderne, nogle en del år, andre på prøve i en kort periode.
I 1957/58 havde man en kort overgang MRB.27 på prøve.
I begyndelsen af 70-erne har man MRB.26 ved stationen et stykke tid.
I 1972 havde man midlertidig MRB.30 ved stationen.
MRB.18 kommer fra Løkken i 1974 og bliver ved stationen frem til 1979.
I 1980 kommer MRB.11 til stationen fra Gedser og forbliver med afbrydelser til 1985.
I 1987 får stationen en ny UNI-24. En hurtiggående LRB. Den er ved stationen til og med år 2005.
I 1975 foreslås det at stationen skal forsynes med en "Landrover" med en to hjulet påhængsvogn.
I 1986 har stationen på grund af mangel på fartøjer ingen redningsbåd. Fiskeriforeningen foreslår i en skrivelse den 12-11-1986, at båden fra Esbjerg flyttes til Thorup Strand.

Opsynsmænd:


Stationens første Opsynsmand var Strandfoged L C Holm, som beklædte stillingen fra 1 april 1857 til den 1 april 1884, da han afskedigedes på grund af alder og svagelighed og efterfulgtes fra samme dag af Thomas Larsen, der var Opsynsmand til 1 oktober 1902, da han søgte sin afsked på grund af svagelighed.


Hans efterfølger var Toldopsynsmand Anton Chr. Christensen der døde i tjenesten den 31 maj 1946 og efterfulgtes af Niels Arild Helenius Christensen som beklæder stillingen til 1980 hvor han afløses af Helmer Nielsen der bliver på posten til 30 januar 1995.

Forsikring:


Bådhuset er forsikret i Statsbrandforsikringsfonden for 1.620 Kr.
Materiellet er forsikret i Statsbrandforsikringsfonden for 6.200 Kr.
Fra 1/4-1920 er bådhuset forsikret for 8.000 Kr. Materiellet for 12.000 Kr.
Fra 15/2-1929 er bådhuset forsikret for 8.000 Kr. Materiellet for 1.000 Kr. Båden for 8.000 Kr. Raketmateriellet for 4.000 Kr.

Stationens status november 1987:


Let redningsbåd: Type Unisafe 24 glasfiberbåd med indenbords motor.
Landrover som er udstyret med raketmateriel.
Mandskabet består af 7 mand.

 

Et udsnit af nogle af de redningsforetagender der har fundet sted ved Thorup Strand:


09-11-1858 1 af Stedets Fiskerbåde 2 mand reddet Redningsbåd
04-07-1860 Tjalk »Vier Gebrüder« af W. Rhauderfehn 3 mand reddet Raketapparat
15-12-1865 Skonnert »Margrethe« af Pekela 4 mand reddet Redningsbåd
15-12-1865 Skonnert »Margrethe« af Pekela 1 mand reddet Raketapparat
03-12-1867 Brig »Lovise« af Lysekil 10 mand reddet Redningsbåd

10-11-1870 Af Stedets Fiskerbåde 4 mand reddet Redningsbåd
25-08-1871 Dampskib »I I Ekmann« af Gøteborg 19 mand reddet Raketapparat
05 04-1880 Brig »Louise Augusta« af Memel 6 mand reddet Raketapparat
20-02 1882 Barkskib »Elina« af Aaland 11 mand reddet Redningsbåd
04-12-1882 Kuf »Anna Hendrikka« af Nieuve Pekela 6 mand reddet Redningsbåd
04-06-1884 3 af Stedets Fiskerbåde 8 mand reddet Redningsbåd
01-11-1888 4 af Stedets Fiskerbåde 10 mand reddet Redningsbåd
27-11-1891 1 af Stedets Fiskerbåde 3 mand reddet Redningsbåd
26-12 1896 1 af Stedets Fiskerbåde 5 mand reddet Redningsbåd
16-11-1899 1 af Stedets Fiskerbåde 2 mand reddet Redningsbåd
12-12-1907 1 af Stedets Fiskerbåde 2 mand reddet Redningsbåd
30-06-1909 2 af Stedets Fiskerbåde 3 mand reddet Redningsbåd
31-11-1911 1 af Stedets Fiskerbåde 3 mand reddet Redningsbåd
20-11-1912 1 af Stedets Fiskerbåde 2 mand reddet Redningsbåd
04-05-1933 1 af Stedets Fiskerbåde 2 mand reddet Redningsbåd
 

Siden Stationens oprettelse er der således ved Thorup Strand reddet 108 skibbrudne og i nødstedte fiskere (1857 til 1954), og med undtagelse af 3 tilfælde er de alle reddet med redningsbåden.


Desuden har redningsapparaterne i 27 tilfælde været sat i bevægelse uden at blive benyttet af de skibbrudne.

Kæntrede Fiskerbåde:


Den 10. november 1870, da en del af stedets fiskere var på havet, steg søen voldsomt, så at der var stor fare for bådene, og om formiddagen blev det meldt, at der var kæntret en Fiskerbåd på Klim strand, samt at redningsbåden hurtigst muligt måtte komme til hjælp.


Det kneb med at få fat i heste, da de fleste af de på stedet værende var fraværende, men så var der en mængde Kystboere, som hjalp til med at få redningsbåden frem. Da denne gik ud, huggede den i den svære sø roret fra sig, så at Formanden måtte styre båden med en åre, men den kom heldig ud, og efter 2 timers arbejde lykkedes det at redde 4 i havet drivende Fiskere. Foruden den fornævnte Fiskerbåd var også en anden båd kæntret.


Kystboerne kunne ikke sætte deres både ud, da havet var i høj grad oprørt, men de ilede ud, når de i vandet drivende fiskere kom i nærheden, og det lykkedes at redde dem alle.


En af dem var dog aldeles livløs, men det lykkedes Opsynsmanden efter 2 timers arbejde at kalde ham til live igen.


Redningsmandskabet modtog for denne virksomhed som påskønnelse af Regeringen en penge belønning.

Redningsbåden kæntrede 2 mand druknede
Den 29 november 1970 var tre af stedets fiskerbåde på havet, da vinden kort før middag slog om i NØ. I løbet af en halv time var det stille hav forvandlet til et frådende hav med hushøje bølger.
Fem redningsfolk tog ud med motorredningsbåden for at assistere de tre kuttere og deres besætninger sikkert ind til stranden over de farlige revler. To nåede velbeholdne stranden, men da redningsbåden ved 14,30 tiden var ved at hjælpe den sidste kutter A.24 ind skete ulykken.
Redningsbåden ramtes af en forkert sø ca. 500 favne fra land og væltede rundt. De fem ombord blev slynget ud i det iskolde vand. To af dem blev hurtigt reddet op i fiskekutteren, og fra stranden blev to både, A.187 »Skarreklit« og A.94 »Vestkysten« sendt til undsætning.
Selv om høj sø generede redningsaktionen fik man fat i alle.
Kun en, den 30-årige redningsmand Bent Olsen var ved bevidsthed.
Trods genoplivningsforsøg umiddelbart efter redningen og i ambulancer døde Martin Andersen Røge 50 år og Jørgen Styrbæk 34 år på vej til Thisted Centralsygehus.
Det lykkedes at kalde den 61-årige bådformand Johannes Christensen og dennes søn, den 38-årige Mogens Christian Christensen til live.
Jørgen Styrbæk efterlod hustru og tre børn i alderen seks til elleve år
Martin Andersen Røge efterlod hustru og fire voksne børn og en mindreårig.
 

Desuden skulle der være følgende strandinger ved Thorup Strand:

 

00-00-1867 Brig »Hannah« Hjemsted Sunderland

00-00-1875 Bark North....    Hjemsted Grimstad

00-00-1875 Fregat Alert       Hjemsted Peterhead

00-00-1858 Dampskib Baltique fra Frankrig

 

Tekst kilde bl.a:  www.rstgrenaa.dk

 

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten