thorup-strand.dk

denmark

 

Redningsbåd og redningsfolk ved Thorup Strand.  Kilde: Poul Erik Lindstrøm

Redningsaktion ved Thorup Strand den 10. november 1870

Stationen Torup Strand hører ikke til de store og kendte, men siden oprettelsen i 1857 er der dog med raketapparat og ganske særlig med roredningsbåd reddet over 100 Menneskeliv, ligesom der i adskillige tilfælde har været foretaget udrykning, uden at redningsmateriellet har været benyttet af skibbrudne.

Her skal kun ganske kort omtales et ældre Redningsforetagende, hvor netop Kystbeboerne ydede en overordentlig stor Indsats ved at hjælpe med at føre redningsbåden frem til Strandingsstedet, da det var vanskeligt at fremskaffe de fornødne Heste:

Den 10. November 1870, da en Del af Stedets Fiskere var paa Havet, steg Søen voldsomt, saa at der var stor Fare for Bandene, og om Formiddagen blev det meldt, at der var kæntret en Fiskerbaad ved Kliimstrand, samt at Redningsbaaden hurtigst muligt maatte komme til Hjælp.

Det kneb med at faa fat i Heste, da de fleste af de paa Stedet værende var fraværende, men saa var der en Mængde Kystboere, som hjalp til med at faa Redningsbaaden frem. Da denne gik ud, huggede den i den svære Sø Roret fra sig, saa at Formanden maatte styre med en Aare, men den kom heldigt ud, og efter 2 Timers Arbejde lykkedes det at redde 4 i Havet drivende Fiskere.

Foruden den førnævnte Fiskerbaad var ogsaa en anden Baad kæntret. Kystboerne kunde ikke sætte en Baad ud,, da Havet var i høj Grad oprørt, men de ilede ud, naar de i Vandet drivende Fiskere kom i Nærheden, og det lykkedes at redde dem alle. En af dem var dog aldeles livløs, men det lykkedes Opsynsmanden efter 2 Timers Arbejde at kalde ham til Live igen.

For denne Virksomhed modtog Redningsmandskabet som Paaskønnelse en Pengebelønning af Regeringen ligesom kystbeboerne ved Thorup Strand ydede en stor indsats ved at hjælpe med af føre redningsbåden frem til strandingsstedet, da det var vanskeligt at skaffe det fornødne antal heste.

lb

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten