thorup-strand.dk

denmark

 

 

Juleaften 1894 i Thorup Strand med julegæster fra havet

Dampskibet "Stanley" af Bergen i Norge med en besætning på 23 mand sank på vestkysten ved Bovbjerg lige før jul i 1894. Da man fra kysten havde opdaget, at skibet "Stanley" var grundstødt på en sandrev forsøgte at skyde ud en line med dobbelt raketter, men det lykkedes ikke at nå skibet, da det var for langt ude. Besætningen på 23 mand var i mørket gået i to redningsbåde, hvoraf den ene snart forsvandt, men den anden fortsatte, så mandskabet førte i åben båd en 24 timers hård kamp mod søen og kulden, til båden kæntrede nær ved Bulbjerg.

De fleste lig drev i land ved Torupstrand, to kom ind ved Lildstrand, og den eneste levende, maskinassistenten, Nils Knutsen Nordås , der havde svømmebælte, fandtes af strandvagten i klitten ud for Glæde, der blev han ført ind i strandfoged Niels Myrups hus, fortæller fru Hanne Thomsen fra Lildstrand, der også husker at ligene af styrmanden og en matros blev lagt ind i i hendes hjem i Strandgaarden.

”Det er henved et halv snes år siden nu, men ingen i strandfogedgården glemmer nogensinde den juleaften, der kom gæster fra havet. Mærkeligere jul har folkene på Torupstrand i Jammerbugten aldrig holdt”. Hele ugen ind under højtiden havde givet utrygt vejr, så ingen fisker kunne bruge havet. Vinden øgede stadig på, og natten til den 23de december var der stiv storm av sydsydvest med regntykning, søen blev høj og strømsætningen slem”. Sådan begynder historien om D/S ”Stanley”s forlis i det danske ”Strandingshistorier – Udvalgte fortællinger”. Desuden berettes  om hvordan søsteren til den gamle strandfoged måtte lade juleforberedelserne være, og i stedet tage sig af den overlevende og drage omsorg for de omkomne.

Strandgården Thorup Strand    Kilde: Poul Erik Lindstrøm

Toldopsynsmand Niels Arild Christensen, Torupstrand, der har området fra Bulbjerg til skellet mellem Klim og Kollerup strand, fortæller, at det var hans farmor Ane Sand Christensen, der juleaftensdag tog mod de mange døde julegæster. Strandfoged Thomas Sand sørgede for, at de blev kørt til Strandgården i Thorup Strand, efter som de kom, og de blev lagt på rughalm i stuerne, der samledes man og sang en julesalme om aftenen. Senere blev der købt en rulle lærred, som Ane Sand Christensen brugte til deres iklædning. Der var 22 omkomne , men kun 13 blev begravet på kirkegården

Det var en snevejrsdag, d. 2. januar 1894, det lange vogntog med 13 døde kørte til Torup kirke, hvor pastor Bagger talte. Ved graven oplæste den eneste reddede Nils Knutsen Nordås navnene på sine omkomne kammerater, men det kneb for ham at holde sig oprejst under oplæsningen.

Disse 13 blev begravet i en fælles grav på kirkegården i Vester Thorup. I avisen "Thisted Amtsavis"  fra torsdag 3 Jan 1895, fortælles  næsten 1.200 mennesker fulgte de 13 søfolk til graven. De andre omkomne, som ikke blev fundet, kender man ikke navnet på.

På kirkegården ved Thorup kirke står den smukke mindesten med salmens ord: Gud er vor tillid og styrke, en hjælp i angster, prøvet til fulde. Desuden de omkomnes navne Kaptajn Thor Abrahamsen Letmatros Henrik Abrahamsen første Styrmand Petter Andreas Obstfelder 2den Styrmand Olaf Arctander Baatsmand Frantz Power Tømmermand Andreas Knudsen 2den ingeniør Andreas Iversen Kullemper Samson Samsonsen Kullemper Hans Hansen fair tjener William Horan Kok Reinhardt Fried Rick Stuart John Johannessen.

Da stenhuggeren i Thisted ikke forlangte vederlag for stenen, blev der af det indsamlede beløb midler til rådighed til gravens vedligeholdelse. På stedet begravedes senere en norsk sømand, der har fået mindesten strandens beboere. En lille mindeplade er sat ved graven af en af de efterladte, der har besøgt stedet og var så taknemlig for det rejste minde.

Kilder:

  • Bergens Tidende Norge 3.marts 2008
  • Jens Rolighed Bogen om Han Herred
  • Ludvig Mylius-Erichsen: Strandingshistorier: Udvalgte fortællinger 1984
     

 lb

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten